Bospararna

Viktig information till dig som bosparar och är medlem i Bostadsrätterna.

Hos Bostadsrätterna finns 8 500 bosparare som medlemmar. Sedan starten 1987 har bospararna regelbundet erbjudits att anmäla intresse till bosparprojekt.

Mot bakgrund av att möjligheterna att erbjuda nya bostadsprojekt är begränsade kommer Bostadsrätternas styrelse att föreslå fullmäktige om en avveckling av bosparverksamheten. Med anledning av utvecklingen har Handelsbanken valt att avsluta samarbetet. Brev med information har gått ut från Handelsbanken och Bostadsrätterna.

Läs mer på bospararna.se