Mönsterstadgar

Funderar din förening på att byta stadgar? Bostadsrätternas mönsterstadgar är en stadgemall som föreningen antingen kan anta i sin helhet, eller efter redigering.

Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

Läs hela fördjupningen som medlem

Bli medlem
eller
Logga in som medlem

Kommentarer

Hej! När kommer ni att ändra formuleringen kring personuppgiftslagen i mönsterstadgarna? PUL ersätts ju av dataskyddsnånting i maj?!

Man kan ändra själv till "gällande dataskyddslagstiftning".
Lars L

Hej.
Skulle ni kunna märka ut i den nya skrivelse exakt var tillägget/ändringen finns?
Vi har precis skrivit om våra gamla stadgar enligt mönsterstadgarna och skulle verkligen uppskatta att vi inte behöver göra om hela arbetet.
Hälsningar styrelsen i BRF Söderkåken

Sidan 4, eller? Ingår inte 'dataskyddslagstiftning' i 'gällande lagstiftning för personuppgifter' eller är det något annat som avses?

Hej, vi är medlemmar i Bostadsrätterna och håller på att uppdatera våra stadgar.
Det gäller paragraf 21 Resultatdisposition, där står det att man lyfter över resultat till kommande år. Paragraf 55 Utdelning, upplösning och likvidation, där står det att föreningsstämman kan besluta att fördela vinst på medlemmarna. Den punkten finns ju på dagordningen paragraf 15. Vi är fundersamma på vad skillnaden är, känns lite dubbelt.
Har mailat med gör ett försök om det går bättre här.

Hur kommer man åt mönsterstadgarna? Är redan inloggad.....
brf Rabatten

Mer som detta