Förmåner

Som medlem i Bostadsrätterna får din förening tillgång till en rad förmåner. Här ser du en kortfattad sammanställning. Du är alltid välkommen att kontakta medlemsservice för ytterligare information på www.bostadsratterna.se eller på 0775-200 100.

 

Styrelserådgivning per telefon
Kostnadsfri kort rådgivning under vardagar kl 09.00-12.00, 13.00-16.30. (Sommartid stänger vi 14.30 på fredagar och semestertid 15.00 måndag-torsdag)

Styrelserådgivning via Internet
Avgiftsfri fråga/svar-service för korta frågor via medlems- sidorna på vår webbplatswww.bostadsratterna.se. Vår målsättning är att ge dig svar inom 24 timmar.

Bostadsrätterna Direkt
Nyhetsbrev till föreningens styrelse 12 gånger per år enligt utgivningsplan. Finns även på hemsidan som nätversion.

Tidningen Din Bostadsrätt
Tidning som distribueras fyra gånger per år till samtliga hushåll i våra medlemsföreningar samt till Bostadsrätternas bosparare.

Mönsterstadgar
Alla medlemsföreningar har fri tillgång till våra moderna mönsterstadgar.

Värdefulla hjälpmedel på hemsidans medlemssidor
Föreningen har fri tillgång till och kan lätt bland annat hämta:
- Lagtextsamling
- Blanketter
- Ordningsregler
- Informationsblad från vår faktabank

Utbildning
Avgiftsfri utbildning. Kursavgifter för icke medlemsföreningar samt vid så kallade skräddarsydda kurser.

Ordförande på föreningsstämma
I mån av tillgängliga resurser mot särskilt arvode.

Att bo i bostadsrätt
Enkel skrift med kortfattad information för den enskilde bostadsrättshavaren. Medlemsföreningar erbjuds specialpris beroende på antal. Finns även att ladda hem som pdf.

Tvättstugeutrustning
Genom samarbetsavtal med PODAB kan vi erbjuda våra medlemsföreningar förmånliga rabattvillkor för tvätt- utrustning till föreningens tvättstuga.

Torkutrustning
Genom Teenexa erbjuds föreningar och boende modern, effektiv och energisnål torkutrustning för tvättstugor.

Fuktlarm Dropp-Stop
Med fuktlarmet Dropp-Stop 600 kan man slippa en kostsam överraskning. Föreningen och den enskilde bostadsrättshavaren erbjuds ett fördelaktigt medlemspris.

Prenumeration av Hus & Hem
Bosparmedlemmar liksom alla boende i våra medlems- föreningar har möjlighet att teckna en 12-månaders prenumeration med 30 procent rabatt.

Kabel-TV och Internetnätverk
Genom Tele2 till förmånliga villkor. Medlemmar i Bostadsrätterna kan genom ett avtal med Tele2 pressa föreningens och de boendes kostnader för TV, internet- surfning och telefonanvändning.

Egen hemsida för föreningen
Alla medlemsföreningar erbjuds möjligheten att kostnads- fritt öppna en egen hemsida för föreningen för att kunna sprida information inom styrelsen och till de enskilda medlemmarna i föreningen. Styrelsen kan i denna platt- form lägga upp dokument och protokoll för det interna arbetet och för att förmedla önskade budskap till de boende.

Säkerhetsdörrar
Genom Secor, dotterbolag i Daloc-koncernen, erbjuds våra medlemmar ett kvalitetssäkrat koncept för dörrbyte inklusive montage. Varje projekt offereras. Anpassning till tidstypiska dörrlösningar är möjligt.

Lägenhetsförråd och bilburar
Genom Troax får våra medlemsföreningar förmånliga rabattvillkor vid inköp av lägenhetsförråd och brottsföre- byggande bilburar.

Brandskydd
Vi har avtal med två olika leverantörer och erbjuder olika lösningar för skydd.
1. Genom Uniline har vi brandvarnare av mer traditionellt utseende – optiska eller joniserande, stora eller små, med 10- eller 5-årsbatterier. Fästes med skruv eller kardborretejp.
2. Med brandskyddsutrustning från Fireinvent kan du brandskydda på ett bra sätt. Ett komplett brandskydd får man om man väljer alla tre produkterna, det vill säga brandvarnare för att upptäcka branden, brandfilt för att släcka den mindre branden och brandsläckare för att släcka en utvecklad brand.

Fastighetsförsäkring
Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett mer omfattande skydd än andra försäkringar på marknaden och dessutom till ett mycket förmånligt pris. Många föreningar får hela medlemsavgiften ”betald” genom att byta sin fastighetsförsäkring. Genom samarbetet med norska Protector genom Söderberg&Partner Försäkringsmäklare erbjuds fastighetsförsäkringar anpassade till bostadsrättsföreningar.

Förnyat kök
Genom NordDesign Kök kan hushållen i Bostadsrätternas medlemsföreningar få en ny funktion och utseende på sitt kök utan att behöva riva köket i sin helhet. Förmånerna för hushållen i Bostadsrätternas medlemsföreningar består bland annat av en rabatt på gängse pris om 10 procent avseende kök och installation.

Handboken Bättre projekt
Att driva stora bygg- eller underhållsprojekt i en bostadsrättsförening ställer stora krav på alla inblandade. Som en hjälp i arbetet ger Bostadsrätterna tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm ut denna bok. Medlems- föreningar får köpa den till ett förmånligt pris.

Störningsjour
Denna förmån är under omförhandling och kan för närvarande inte tecknas. (Genom Securitas/Jourmontör kan Bostadsrätternas medlemsföreningar ansluta sig till en störningsjour. Om det finns anledning till utryckning kontaktar jouren Securitas som skickar en bil. Medlemsföreningar betalar cirka halva abonnemangskostnaden. Utryckningskostnad tillkommer.)

 

Bifogade filer