7. Analys av föreningens ekonomi

Svar: 

En bostadsrättsförenings ekonomi fungerar på ett enkelt sätt.

Föreningen har kostnader för drift och skötsel, underhåll, reparation, skatter och räntor. Föreningen har intäkter från medlemmar, och kanske från uthyrda bostäder, lokaler och mobilmaster.

Jämför först alla kostnader med de intäkter som inte är avgifter från medlemmarna. Då vet du vilket belopp som saknas för att få föreningens ekonomi att gå ihop. Detta belopp måste medlemmarna skjuta till i form av årsavgifter. Ju lägre kostnader och högre övriga intäkter föreningen har desto lägre blir avgifterna.

Detta är en av poängerna med bostadsrätt.

Man bor till självkostnad. Varje sparad krona innebär också mindre kostnader för dig som medlem. Det är viktigt när du letar efter en bostadsrätt att försöka se igenom årsredovisningarna och göra någon form av antagande beträffande avgifterna de kommande åren.

Lämpligen ser du först på de kostnader som brukar vara de högsta. Dit hör räntor, skatter, underhåll och uppvärmning.

(Utdrag ur boken Välja bostadsrätt - köpa - bo - sälja, av Göran Olsson, SBC. Publicering sker med tillstånd av Byggtjänst förlag.)

Ämne: