3. Köpa vid ombildning

Svar: 

Genom olika regler i bostadsrättslagstiftningen är det möjligt för hyresgäster att ta över ”sina hus” genom att bilda bostadsrätt. Dessa regler innebär att man kan få förtursrätt om huset ska säljas. Men det har också mycket noggrant reglerats hur en ombildning ska gå till.

Det är många hyresgäster som köper sin lägenhet i samband med att huset ombildas från hyresrätt till bostadsrätt. Det finns en rad fördelar med att vara med i en ombildning till bostadsrätt. Fördelarna är långsiktiga och handlar mycket om ekonomi. Man får chansen att bo till självkostnad. Ju längre tid man bor kvar i sin lägenhet efter ett köp desto bättre blir boendekostnaden i förhållande till den tidigare boendesituationen som hyresgäst.

Bostadsrättsföreningar är duktiga på att ha kontrollen över sina driftkostnader vilka oftast är betydligt lägre än det som kan åstadkommas framför allt i de kommunala bestånden. Eftersom dessa är måttstocken för hyressättningen finns det mycket att vinna för hyresgäster att köpa sina hus.

För den som vill ha inflytande i sitt boende framstår skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt som stor. Vill man vara aktiv och påverka sitt boende har man alla möjligheter som bostadsrättshavare.

Den förtursrätt hyresgäster har innebär att man först måste bilda en förening. Därefter registrerar man sitt intresse hos inskrivningsmyndigheten. Om fastigheten ska säljas, måste huset först erbjudas hyresgästerna. Tackar man nej har ägaren rätt att sälja till någon annan men får då inte sälja till bättre villkor än vad som erbjudits hyresgästerna. Självklart kan man inte tvinga någon att sälja sitt hus. Man kan inte heller tvinga fram bra villkor, utan de bestäms av ägaren.

På samma sätt som i nyproduktion finns det en hel del regler kring hur en ombildning till bostadsrätt ska få gå till. Ingen annan än den som är hyresgäst kan köpa bostadsrätten. Man kan således inte råka ut för att någon annan köper bostadsrätten medan man själv bor kvar som hyresgäst.

För att en av hyresgästerna bildad förening ska kunna köpa krävs att minst två tredjedelar av hyresgästerna på en föreningsstämma beslutar om ett köp. Bostadshyresgästerna måste också vara folkbokförda i fastigheten.

Ämne: