2. Köpa nybyggd bostadsrätt

Svar: 

Det är skillnad att köpa bostadsrätt i en nyproducerad förening jämfört med att leta bostadsrätt på begagnade marknaden. Huset där bostadsrätten ska ligga finns inte.

Den du har kontakt med är inte någon ägare av bostadsrätten, utan föreningens ombud vilket normalt är ett byggföretag eller annat företag som exploaterar projektet.

Nya föreningar kommer ofta till genom att en bosparorganisation som till exempel Bostadsrätterna tar initiativet. Det kan också vara ett byggföretag som vill bygga. I nyproduktion kan du normalt inte förhandla om priserna. Dessa finns fastställda för hela föreningen och allt baseras på en helhet som inte går att förändra.

När du kommer i kontakt med ett nyproduktionsprojekt finns redan en styrelse i föreningen.

Den består av ett antal personer som har någon form av anknytning till den som driver projektet.

Genom regler i stadgarna sitter styrelsen kvar tills projektet är klart. Detta garanterar byggaren ett avgörande inflytande på projektet under byggtiden. Så småningom lämnar byggarstyrelsen föreningen. Detta brukar ske i samband med den stämma som kommer närmast efter att bygget är klart och alla lån är klara och utbetalda.

För projektet finns kalkyler framtagna. Alla uppgifter som lämnas om föreningens kommande ekonomi och verksamhet är baserade på kvalificerade antaganden, bland annat offerter om lån. Drift och skatter är uppskattningar som gjorts med hänsyn till den erfarenhet som finns om sådana kostnader. De som arbetar med projektet gör ofta flerårskalkyler på 10-11 år för att få en samlad bedömning av föreningens verksamhet. Ofta kräver också bankerna att man gör en sådan bedömning.

Det finns ett välutvecklat konsumentskydd uppbyggt kring nyproduktion av bostadsrätter. Detta har tillkommit för att skydda köparna från att förlora pengar. Systemet säkerställer att köparen får tillbaka sina pengar om projektet av n ågon anledning inte blir av eller om projektet blir mycket dyrare än beräknat och man hoppar av köpet. I konsumentskyddet finns också med garantier att någon, i första hand byggaren, köper eventuellt osålda bostadsrätter. På detta sätt får föreningen in alla insatser och avgifter så att konsumenterna inte drabbas av kostnadsökningar. Köpet av en nyproducerad bostadsrätt kan delas upp i ett antal steg. Du tecknar förhandsavtal, därefter bostadsrättsavtal och du tillträder. Vid alla dessa tre steg betalar du successivt delar av insatsen.

- Förhandsavtal (Varning för bokningsavtal)
- Bostadsrättsavtal
- Tillträde
- Besiktning av lägenheten
- med mera

 

Ämne: