Vattenskador och försäkringar

Kursnummer: 
6
Kan styrelsen förebygga skador?

Vattenskador drabbar varje år nästan var femte bostadsrättsförening. Det innebär stora problem och höga kostnader för föreningen och medlemmarna. I genomsnitt kostar vattenskadan minst 100 000 kronor. Styrelsen och medlemmarna kan dock förebygga och se till att minimera riskerna. Kursen redovisar vattenskadornas orsaker och vem som bär ansvaret för de många gånger stora reparationskostnaderna.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning

Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till för att på bästa sätt kunna förebygga vattenskador. Men föreningen bör också veta hur en skada ska hanteras, om och när den uppkommer, med stadgarna som grund.

Ur innehållet

• Ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar
• Ansvaret för underhåll av våtutrymmen
• Vems försäkring gäller vid olika skadeorsaker?
• Vem ska betala självrisk och åldersavdrag?
• Vilken betydelse har bostadsrättstillägget?

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Uppsala:
måndag, 04 mar, 2019
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
torsdag, 07 mar, 2019
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
onsdag, 13 mar, 2019
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
torsdag, 14 mar, 2019
-
18:00.
Genomförd
Norrköping:
tisdag, 19 mar, 2019
-
18:00.
Inställd
Karlstad:
onsdag, 20 mar, 2019
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ