Upphandling av byggprojekt

Kursnummer: 
6
Att bygga om, bygga till eller renovera i fastigheten

Den största tillgången i en bostadsrättsförening är det värde som själva fastigheten utgör. Det är en tillgång vars omvårdnad kan vara helt avgörande för föreningens framtida ekonomi och värdet på lägenheterna. Lika viktigt är att också känna till beslutsgången och vilka regler som gäller inför en upphandling och vid genomförande av arbeten i fastigheten. Också ett mindre arbete i huset kan, om det inte genomförs på rätt sätt, leda till oväntade och onödigt höga kostnader. Sådant kan styrelsen få kritik för.

Lagstiftningen ställer stora krav på alla fastighetsägare och det finns inga lättnader för en styrelse som verkar på sin fritid. När det är dags för ett större bygg- eller underhållsprojekt landar en mängd frågor av olika karaktär på styrelsens bord. Kursens syfte är att bringa klarhet i projektarbetets olika delar.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och byggansvariga som är engagerade i föreningens pågående  eller kommande projekt.

Målsättning
Deltagarna ska få ökade insikter i och kunskaper om projektarbetets skiftande och komplexa karaktär och föreningsföreträdarna ska bli kunnigare och tryggare i kontakterna och samarbetet med  entreprenörerna.

Ur innehållet
• Planering och förberedelse
• Entreprenadformer
• Projektstart och löpande arbete
• Besiktningar, betalningar och garantier

Kurstid
Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial
En påminnelse skickas till angivna e-postadresser ett par dagar före kurstillfället. I den finns också en länk där kursmaterialet finns att hämta. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal
Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2500
Medlemspris: 
0

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
tisdag, 19 sep, 2017
-
18:00.
Genomförd
Västerås:
onsdag, 27 sep, 2017
-
18:00.
Inställd
Malmö:
onsdag, 18 okt, 2017
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
torsdag, 19 okt, 2017
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ