Underhållsplan och upphandling

Kursnummer: 
10
Att bygga om, bygga till eller renovera fastigheten och upphandlingen inför det

Den största tillgången i en bostadsrättsförening är det värde som själva fastigheten utgör. För en bostadsrättsförening som är mån om sin fastighet är underhållsplanen ett mycket viktigt dokument. Förutom att planen hjälper föreningen att planera och strukturera förvaltningen så sparar den pengar. På kursen diskuteras olika sätt att arbeta med underhållsplaneringen, hur föreningen använder Bostadsrätternas verktyg för planen, vad som är viktigt att tänka på, vad föreningen kan göra själv och när det är dags att koppla in extern kompetens. En underhållsplan förenklar dessutom föreningens möjligheter att planera sin ekonomi.

Det är också viktigt att känna till beslutsgången och vilka regler som gäller inför en upphandling och vid genomförande av arbeten i fastigheten. Också ett mindre arbete i huset kan, om det inte genomförs på rätt sätt, leda till oväntade och onödigt höga kostnader, vilket styrelsen kan komma att kritiseras för.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och de i föreningen som ansvarar för fastighetens underhåll.

Målsättning
Deltagarna ska efter kursen förstå grunden för Bostadsrätternas mall för underhållsplan, hur en sådan skapas och kopplas till budgeten. De ska få ökade insikter i och kunskaper om projektarbetets skiftande och komplexa karaktär samt bli kunnigare och tryggare i kontakterna och i samarbetet med entreprenörerna.

UR INNEHÅLLET
- Därför behövs underhållsplanen
- Så fungerar mallen
- Planering och förberedelse inför upphandling
- Entreprenadformer
- Projektstart och löpande arbete
- Besiktningar, betalningar och garantier

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal
Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ