Tre vanliga problem i föreningar

Kursnummer: 
4
Om dåliga betalare, otillåten andrahandsuthyrning och störning

Att en medlem inte betalar sin årsavgift till föreningen eller gör det för sent är allvarligt. 

Föreningen är beroende av att alla betalar sin avgift för att gå runt. Vi går igenom vilka regler i stadgar och lag som styr hanteringen av en medlem som inte betalar och som i förlängningen kan leda till uppsägning av nyttjanderätten och tvångsförsäljning.

Att hyra ut sin lägenhet till någon annan förutsätter samtycke från styrelsen. Vad händer om en medlem hyr ut utan tillåtelse? Vad är giltiga skäl för att få hyra ut? En del föreningar har problem med korttidsuthyrning. Hur generös kan föreningen vara med andrahandsuthyrningar utan att det drabbar föreningen? 

En av de svåraste frågorna för styrelsen är att komma till rätta med en medlem som stör. Störningar kan vara av många skiftande slag och det gäller för styrelsen att veta hur de ska hanteras. Kursen tar upp hur störningsreglerna är utformade och hur styrelsen ska agera för att utnyttja regelsystemet på bästa sätt.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer i bostadsrättsföreningar.

Målsättning

Att kunna förmå medlemmarna att följa reglerna och framgångsrikt kunna driva ett ärende till uppsägning och avflyttning från föreningen om det misslyckas.

UR INNEHÅLLET

  • När måste avgiften senast vara betald?
  • Vad menas med förverkandefrist och återvinningsfrist?
  • Får föreningen ta ut dröjsmålsränta?
  • Vad innebär föreningens legala panträtt?
  • Kan andrahandshyresgästen få besittningsskydd till lägenheten?
  • Skäl för uthyrning?
  • Befogad anledning att säga nej till uthyrning
  • Störningar som försämrar bostadsmiljön
  • Vem ska säga till den som stör?

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Malmö:
torsdag, 08 nov, 2018
-
18:00.
Fullbokad
Stockholm:
måndag, 12 nov, 2018
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ