Seminarium: Bostadsrätternas mall för underhållsplan

Långsiktig planering i fastigheten

Bostadsrätterna har tagit fram ett verktyg som hjälper bostadsrättsföreningar att själva arbeta med sin underhållsplanering. För en bostadsrättsförening som är mån om sin fastighet är underhållsplanen ett mycket viktigt dokument.

Förutom att underhållsplanen hjälper bostadsrättsföreningen att planera och strukturera förvaltningen så sparar den pengar. På seminariet diskuteras olika sätt att arbeta med underhållsplaneringen, hur föreningen använder verktyget, vad som viktigt att tänka på, vad föreningen kan göra själv och när det är dags att koppla in extern kompetens.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och andra som har ansvar för fastighetens underhåll.

Målsättning
Deltagarna ska efter seminariet förstå grunden för Bostadsrätternas mall för underhållsplan och hur en sådan skapas.

Ur innehållet
• Vad är en underhållsplan?
• Därför behövs underhållsplanen
• Vilka föreningar kan använda Bostadsrätternas mall?
• Så fungerar mallen

Seminarietid
Kl 18:00–19:30

Seminariematerial
Mönsterstadgar finnas att ladda ner på Bostadsrätternas webbplats, under Medlemsförmåner. Kontakta Bostadsrätterna om föreningen saknar inloggningsuppgifter.

Lokal
Meddelas i seminariepåminnelsen några dagar före seminariet.

Pris: 
2500
Medlemspris: 
0

Just nu går det inte att anmäla sig

Uppsala:
måndag, 24 apr, 2017
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
onsdag, 26 apr, 2017
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
torsdag, 27 apr, 2017
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
torsdag, 04 maj, 2017
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ