Så funkar ekonomin

Kursnummer: 
2
Att tolka föreningens ekonomi

Under kursen fördjupar vi oss i årsredovisningen för att förstå den bättre. Det gör vi genom att jämföra din förenings årsredovisning med kursexempel. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan redovisningsmässigt resultat och faktiskt resultat i föreningens bokslut. Vilka siffror är faktiska pengar och vilka är endast bokföringsmässiga?

Balans i likviditeten? Ska föreningen sänka eller höja avgiften och amortera på lånen? En styrelse får ta tag i viktiga frågor gällande ekonomin. Vi tittar på hur och vad föreningen finansierar.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgången kurs ha lärt sig hur föreningens ekonomi är uppbyggd och fungerar. Kursen ska även ha gett en lättförståelig bild av  föreningens årsredovisning.

UR INNEHÅLLET

  • Viktiga nyckeltal
  • Soliditet och likviditet
  • Vad innebär det att föreningen visar röda siffror på sista raden?
  • Avgifter, lån och amortering
  • Vilka regler styr avskrivningar och avsättning till fonder?

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Stockholm:
onsdag, 04 sep, 2019
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
måndag, 09 sep, 2019
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
tisdag, 10 sep, 2019
-
18:00.
Genomförd
Luleå:
onsdag, 25 sep, 2019
-
18:00.
Inställd
Linköping:
torsdag, 03 okt, 2019
-
18:00.
Inställd
Östersund:
onsdag, 16 okt, 2019
-
18:00.
Inställd
Stockholm:
måndag, 02 dec, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ