Planera ekonomin

Kursnummer: 
2
Att tolka föreningens ekonomi

Under kursen behandlas vad föreningen kan göra för att öka sina intäkter utan att behöva höja årsavgiften och vad föreningen kan göra för att minska sina utgifter. Vad består föreningens utgifter och kostnader av och vilka är mest väsentliga?

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan redovisningsmässigt resultat och faktiskt resultat i föreningens bokslut. På denna kurs lär sig deltagarna hur de ska tolka siffrorna i årsredovisningen. Vilka siffror är faktiska pengar och vilka är endast bokföringsmässiga?

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning

Deltagaren ska efter genomgången kurs ha lärt sig hur föreningens ekonomi är uppbyggd och fungerar. Kursen ska även ha gett en lättförståelig bild av föreningens årsredovisning.

UR INNEHÅLLET

• Viktiga nyckeltal
• Soliditet och likviditet
• Vad innebär det att föreningen visar röda siffror på sista raden?
• Avgifter, lån och amortering
• Vilka regler styr avskrivningar och avsättning till fonder?

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
onsdag, 05 sep, 2018
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
tisdag, 11 sep, 2018
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 12 sep, 2018
-
18:00.
Genomförd
Örebro:
onsdag, 19 sep, 2018
-
18:00.
Genomförd
Luleå:
måndag, 08 okt, 2018
-
18:00.
Inställd
Uppsala:
måndag, 15 okt, 2018
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
måndag, 29 okt, 2018
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ