Ombyggnation av bostadsrätten

Kursnummer: 
6
Vilket ansvar har föreningen respektive bostadsrättshavaren?

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för föreningens hus. På denna kurs tar vi upp några av de viktigaste frågorna avseende ändring av lägenhet både när bostadsrättshavaren och föreningen vill göra förändringar.

Kursen innehåller en genomgång av bostadsrättslagens regler och rättspraxis på området men även vad styrelsen bör tänka på vid denna typ av frågor.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och/eller den i föreningen som har ansvar för fastigheten.

Målsättning

Att ge en grundläggande insikt om vilka regler som gäller vid ändring av bostadsrättshavarens lägenhet, både för bostadsrättshavaren och för föreningen.

Ur innehållet

• Vad gäller när bostadsrättshavaren vill göra förändringar i lägenheten?
• När kan föreningen säga nej till en ombyggnation?
• Sanktioner när bostadsrättshavaren gör förändringar utan föreningens tillstånd
• Vad gäller när föreningen i samband med en om- eller tillbyggnad vill göra förändringar i bostadsrättshavarens lägenhet?
• Beslut på föreningsstämma och hyresnämndsförfarande

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2 500 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
tisdag, 13 feb, 2018
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
måndag, 23 apr, 2018
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
tisdag, 24 apr, 2018
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ