Nya dataskyddsförordningen

Kursnummer: 
1
Hantera personuppgifter i bostadsrättsföreningen på lagligt sätt

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen och hur kan bostadsrättsföreningen arbeta för att säkerställa att de nya lagkraven följs?

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Den innebär högre ställda krav på alla som hanterar personuppgifter och blir direkt tillämplig på bostadsrättsföreningars hantering av personuppgifter. Skillnaderna mot den tidigare personuppgiftslagen (PUL) innebär att bostadsrättsföreningar bör se över bland annat interna rutiner, system och dokumentation avseende hanteringen av personuppgifter.

Förordningen syftar till att ytterligare stärka skyddet av den enskildes personuppgifter och förstärka rätten till de egna uppgifterna. Några rättigheter som klargörs är rätten till information, rätten till åtkomst samt rätten att bli glömd.

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet ha kännedom om vad förordningen innebär och kräver, och veta vad föreningen behöver göra för att uppfylla och följa förordningen.

Ur innehållet

• De viktigaste nyheterna
• Vad behöver föreningen göra
• Begrepp och principer
• IT och säkerhet
• Sanktionsavgifter

Seminarietid

Kl 18.00–19.30. 

Seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut vid seminariet.

Lokal

Meddelas i seminariepåminnelsen några dagar före seminariet.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Göteborg:
tisdag, 02 okt, 2018
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 03 okt, 2018
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
tisdag, 16 okt, 2018
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ