Nya dataskyddsförordningen

Kursnummer: 
1
Hantera personuppgifter i bostadsrättsföreningar

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen och hur kan bostadsrättsföreningen arbeta för att de nya lagkraven följs?

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Den medför strängare kravpå alla som hanterar personuppgifter och blir direkt tillämplig på bostadsrättsföreningars hantering av personuppgifter. Skillnaderna mot nuvarande personuppgiftslag (PUL) innebär att bostadsrättsföreningar bör se över bland annat interna rutiner, system och dokumentation avseende hanteringen av personuppgifter.

Förordningen syftar även till att ytterligare stärka skyddet av den enskildes personuppgifter. Några rättigheter som klargörs är rätten till information, rätten till åtkomst samt rätten att bli glömd.

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet ha kännedom om vad förordningen innebär och kräver, och veta vad föreningen behöver göra inför den 25 maj 2018.

Ur innehållet

• De viktigaste nyheterna
• Vad behöver föreningen göra
• Begrepp och principer
• Sanktionsavgifter och tidsintervall för incidentrapportering

Seminarietid

Kl 18.00–19.30. (Observera att andra tider kan gälla vid nyinsatta seminarier.)

Seminariematerial

På seminarierna ingår inget kursmaterial.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2 500 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Stockholm:
torsdag, 08 mar, 2018
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
tisdag, 13 mar, 2018
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
måndag, 19 mar, 2018
-
16:00.
Genomförd
Göteborg:
måndag, 19 mar, 2018
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
tisdag, 20 mar, 2018
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
onsdag, 11 apr, 2018
-
16:30.
Genomförd
Stockholm:
onsdag, 18 apr, 2018
-
17:30.
Genomförd
Uppsala:
tisdag, 24 apr, 2018
-
16:00.
Genomförd
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ