Ny i styrelsen

Kursnummer: 
1
Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde. Under kurskvällen behandlas grunderna och själva syftet med föreningens verksamhet. Det inkluderar stadgarnas viktiga roll och hur man genomför ändring av dem, hur likabehandlingsprincipen tillämpas i föreningens vardag samt föreningsstämmans,
styrelsens och revisorernas roller.

Kursen tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av både själva huset och medlemmarnas ansvar för lägenheterna.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som aktiv i bostadsrättsföreningen
bör känna till. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar
förståelse för hur en förening fungerar.

Ur innehållet
• Vad är bostadsrätt?
• Årsmötet
• Styrelsearbetet
• Underhållsansvaret

Kurstid
Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial
En påminnelse skickas till angivna e-postadresser ett par dagar före kurstillfället och där anges en länk där kursmaterialet finns att hämta. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal
Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2500
Medlemspris: 
0

Anmälan

Stockholm:
tisdag, 12 sep, 2017
-
18:00.
Genomförd
Kalmar:
måndag, 18 sep, 2017
-
18:00.
Inställd
Stockholm:
måndag, 09 okt, 2017
-
18:00.
Genomförd
Umeå:
onsdag, 18 okt, 2017
-
18:00.
Inställd
Malmö:
tisdag, 24 okt, 2017
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ