Moderna stadgar

Kursnummer: 
3
Dess roll i föreningens verksamhet

Stadgarna styr mycket av föreningens verksamhet. Bostadsrättslagen beskriver att bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet av lägenheten och föreningen för det yttre.  Då är föreningens stadgar till en stor hjälp när en skada uppstår eller när det blir diskussioner om vem som ansvarar för vad. Detta är bara ett exempel på stadgarnas betydelse.

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats. I vissa delar berörs även bostadsrättsföreningar som till exempel kallelsetid till ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma, möjlighet att kalla och informera via e-post och behörighet och befogenhet för styrelse respektive föreningsstämma. Kursen tar upp hur föreningen kan anpassa stadgarna så att dessa följer lagen och blir lättlästa.

Målgrupp
Styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar.

Målsättning
Ökad förståelse för bostadsrättsföreningens stadgar och varför de måste ändras.

Ur innehållet
• Stadgarnas betydelse
• Ansvarsfördelning i bostadsrättsföreningen
• Bostadsrättslagen
• Lagen om ekonomiska föreningar
• Ändringarna i lagen och vad det betyder
• Så ändras stadgarna

Kurstid
Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial
En påminnelse skickas till angivna e-postadresser ett par dagar före kurstillfället och där anges en länk där kursmaterialet finns att hämta. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal
Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2500
Medlemspris: 
0

Just nu går det inte att anmäla sig

Örebro:
torsdag, 05 okt, 2017
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
onsdag, 01 nov, 2017
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
tisdag, 14 nov, 2017
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
onsdag, 15 nov, 2017
-
18:00.
Genomförd
Umeå:
tisdag, 28 nov, 2017
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ