Miljömedveten bostadsrättsförening

Kursnummer: 
4
Så kan föreningen bidra till bättre miljö

En bostadsrättsförening har en betydande miljöpåverkan. Förvaltningen, till exempel underhåll, uppvärmning och avfallshantering påverkar miljön. Dessutom har medlemmarna och deras levnadsvanor - konsumtion, underhåll och ombyggnader av lägenheterna - en stor miljöpåverkan. Men det finns mycket föreningen kan göra för att minska påverkan och oftast finns ett stort intresse bland bostadsrättsföreningarnas medlemmar att hjälpa till i arbetet.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter eller den i föreningen som ansvarar för miljöfrågorna.

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet förstå hur en bostadsfastighets miljöpåverkan ser ut och vad föreningen och dess medlemmar kan göra för att minska den. De ska också ha vetskap om vilka krav som lagar och förordningar ställer och kommer att ställa på bostadsrätts­föreningen.

UR INNEHÅLLET

  • Bostadsrättsföreningens miljöpåverkan
  • Vad kan föreningen påverka?
  • Vad är enkelt och/eller kostnadseffektivt att göra och vad är mer omfattande?
  • Vad är föreningens skyldighet enligt lag, förordning och föreskrift? Vad är på gång?
  • Hur kan föreningen lägga upp sitt miljöarbete?

Seminarietid

Kl 18.00–19.30. 

Seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut vid seminariet.

Lokal

Meddelas i seminariepåminnelsen några dagar före seminariet.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
måndag, 01 okt, 2018
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
tisdag, 09 okt, 2018
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
onsdag, 10 okt, 2018
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ