Lyckas med årsmötet

Kursnummer: 
4
Årets viktigaste händelse i föreningen

Föreningsstämman utgör kulmen på föreningsåret och det är styrelsen som är ansvarig för mötet. En föreningsstämma ska arrangeras med kunskap om vad mötet kräver enligt stadgarna och övriga bestämmelser. Men minst lika viktigt är att mötet sker med omtanke om medlemmarna.

En viktig aspekt är hur styrelsen kan få fler medlemmar att delta på stämman och känna sig delaktiga i föreningens verksamhet. Hur kan stämman göras mer lockande, kanske genom att föreningen bjuder på mat och dryck eller att någon bjuds in att föreläsa i ett aktuellt ämne? Hur möteslokalen är utformad är viktigt för att skapa goda förutsättningar för ett bra möte. Att leda stämman bör anförtros någon som har viss erfarenhet av mötesteknik. I allmänhet är det lämpligt att någon som inte sitter i styrelsen leder mötet.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning

Att förmedla kunskaper och ge praktiska råd och tips kring föreningsstämman – före, under och efter. Med denna kurs ökar förståelsen för hur föreningsstämman kan användas för att öka engagemanget och trivseln i föreningen.

UR INNEHÅLLET

  • Tidsregler som måste följas
  • Stadgarnas betydelse
  • Trivsel på mötet
  • Protokollet
  • Efter stämman

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
torsdag, 24 jan, 2019
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
tisdag, 29 jan, 2019
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 30 jan, 2019
-
18:00.
Genomförd
Gävle:
torsdag, 31 jan, 2019
-
18:00.
Inställd
Västerås:
tisdag, 05 feb, 2019
-
18:00.
Inställd
Karlstad:
tisdag, 12 feb, 2019
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ