Livet i en bostadsrättsförening

Kursnummer: 
9
Kursen för medlemmar i en förening som inte sitter i styrelsen

När någon bor i en bostadsrättsförening är det viktigt att känna till vilka regler som styr boendet i föreningen, inte minst kan bostadsrättshavare undvika irritationer och rena konfliktsituationer om dessa är bättre insatta i vad som gäller. Kursen tar upp det mesta en bostadsrättshavare bör veta för att kunna påverka sitt boende, både vad gäller själva föreningslivet och den egna bostaden. Ett sätt att påverka är att skriva en motion till årsstämman och deltagarna får tips om hur en sådan bör utformas.

Målgrupp

Boende i bostadsrättsförening som inte är styrelseledamot, suppleant eller revisor.

Målsättning

Efter genomgången kurs har du kunskaper om och förståelse för de regler som omgärdar boendet i föreningen. Deltagarna känner ökad säkerhet och trygghet i kontakterna med föreningens styrelse och sina grannar.

UR INNEHÅLLET

  • Vad går årsavgiften till?
  • Vem svarar för lägenhetens skick?
  • Vem blir ansvarig om det läcker ut vatten från lägenheten?
  • Vilken försäkring behövs?
  • När är det tillåtet att hyra ut i andra hand?
  • Vad gäller vid ombyggnad av lägenheten?
  • Hur agerar deltagarna på föreningsstämman?

Kurstid

Kl 18.00–20.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
tisdag, 18 sep, 2018
-
18:00.
Inställd
Göteborg:
onsdag, 24 okt, 2018
-
18:00.
Inställd
Malmö:
torsdag, 25 okt, 2018
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ