Konflikter i föreningen

Kursnummer: 
8
Så bör styrelsen agera

Konflikter på olika nivåer i bostadsrättsföreningar är tämligen vanliga och beror inte sällan på att de egna, privata intressena står mot gemensamma, kollektiva intressen. Denna kurs handlar om sätt att förebygga och hantera konflikter. Deltagarna lär sig hur olika slags konflikter kan och bör hanteras för att inte försvåra ett rationellt föreningsarbete.

Teori varvas med praktiska exempel som hjälper deltagarna att bli medvetna om hur de själva beter sig i konfliktsituationer, låter dem upptäcka andra sätt att hantera konflikter och ger dem möjlighet att använda dessa. 

Styrelsen får tips om hur den bygger upp en atmosfär som förebygger konflikter och hur det på ett konstruktivt sätt går att hantera de konflikter som ändå dyker upp. Rätt hantering av uppkomna konflikter kan främja en positiv utveckling i föreningen.

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Det är en viktig uppgift för styrelsens ledamöter att försöka förstå de mekanismer som utlöser konflikter och hur man kan eller bör agera som styrelse för att lösa dem. Deltagarna får lära sig se signaler på en uppseglande konflikt och får ökad förståelse för generella konfliktmekanismer.

UR INNEHÅLLET

  • Möjligheter att förebygga konflikter
  • Konfliktsignaler
  • Ändrade beteenden
  • Styrelsens roll och ansvar vid konflikter i föreningen
  • Typer av konflikter
  • Juridiken vid konflikter

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ