Koll som internrevisor

Kursnummer: 
3
Den förtroendevalda revisorns roll och ansvar

Revisorn är medlemmarnas kontrollant i fråga om hur styrelsen sköter sina åtaganden och är därmed en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att en revisor förstår hur uppdraget ska utföras för att det på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen.

Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Kursen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt i en bostadsrättsförening.

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter, det vill säga de personer som inte har formell revisorskompetens, så kallade internrevisorer.

Målsättning

Efter genomgången kurs har du kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger uppdraget att vara internrevisor.

UR INNEHÅLLET

  • Skillnad mellan auktoriserad respektive förtroendevald revisor
  • Lagar och regler
  • Så sker en revision
  • Ansvar
  •  Revisorn på stämman

Kurstid

Kl. 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
onsdag, 06 feb, 2019
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
måndag, 11 feb, 2019
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
tisdag, 12 feb, 2019
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ