Juridiken vid entreprenader

Kursnummer: 
2
Rättigheter och skyldigheter för beställare och utförare

Byggentreprenader handlar oftast om stora belopp och det kan vara svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand. För entreprenader finns en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas. Här kommer vi att belysa viktiga aspekter på entreprenadjuridiken, olika former av avtal och besiktningar med mera. Med kunskap om hur entreprenadjuridiken fungerar kan dyrbara misstag undvikas.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och/eller den i föreningen som ansvarar för upphandling av stora och små byggentreprenader.

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet förstå hur entreprenadjuridiken fungerar, vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden samt vikten av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

Ur innehållet

• Planering och genomförande av byggprojekt
• De olika entreprenadformerna
• Allmänna bestämmelser för total- och utförandeentreprenad
• Olika former av besiktningar
• Garantitider och ansvar efter garantitiden

Seminarietid

Kl 18.00–19.30.

Seminariematerial

På seminarierna ingår inget kursmaterial.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2 500 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
torsdag, 08 feb, 2018
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
onsdag, 18 apr, 2018
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
torsdag, 19 apr, 2018
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ