Hyresfrågor i fokus

Kursnummer: 
3
Om hyresbostäder, lokaler, p-platser och garage

Hyreslagstiftningen har många fallgropar och styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen, till exempel genom att inte ha förhandlat fram bästa lokalhyra. Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras. Onödiga hyresförluster vad gäller både lokaler och bostäder kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling.

Kursen tar också upp vad som gäller för parkeringsplatser och garage.

Det är även viktigt att ta hand om hyresgästerna och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller. 

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter i föreningar med uthyrda lokaler, bostäder, parkeringsplatser och garage.

Målsättning

Efter genomgången kurs har du kunskaper om och förståelse för de formella krav som gäller vid olika hyresavtal. Du känner ökad säkerhet och mer trygghet i kontakterna med föreningens hyresgäster.

UR INNEHÅLLET

  • Uppsägningsregler
  • Hur gör man en uppsägning för att kunna höja lokalhyran?
  • Hyresgästernas besittningsskydd
  • Överlåtelse av hyresrätten till annan hyresgäst
  • Ändrad verksamhet i lokalen
  • Andrahandsuthyrning
  • Hyresförhandling bostäder och lokaler

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
onsdag, 12 sep, 2018
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
måndag, 24 sep, 2018
-
18:00.
Inställd
Göteborg:
tisdag, 25 sep, 2018
-
18:00.
Inställd
Linköping:
tisdag, 09 okt, 2018
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ