Från mindre underhåll till stambyte

Kursnummer: 
8
Planering och genomförande av små och stora underhållsprojekt

En bra underhållsplan ger vägledning om vilket underhåll som behöver utföras. Det kan handla om små åtgärder som till exempel att byta en pump som gått sönder. Eller omfattande åtgärder som att byta stammar, takbeläggning eller byta fönster.

Projekten handlar ofta om stora belopp vilket ställer stora krav på styrelsen när det gäller att handla upp och styra projekten samt att hålla medlemmarna informerade. Ett stambyte är en omfattande och kostsam åtgärd. Eftersom det innebär att föreningen behöver ta över underhållsansvaret i lägenheterna ska beslut fattas på en föreningsstämma.

För entreprenader finns en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas. På kursen ger vi exempel på olika former av avtal, upphandlingar och besiktningar samt kontakten med medlemmarna.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och den i föreningen som ansvarar för upphandling av stora och små byggentreprenader.

Målsättning
Deltagarna ska efter kursen förstå hur entreprenadjuridiken fungerar, vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden samt vikten av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

UR INNEHÅLLET

  • Planering och genomförande av byggprojekt
  • När behövs stämmobeslut?
  • De olika entreprenadformerna
  • Genomförande av stambyte

Kurstid

Kl. 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ