Föreningen som lokalhyresvärd

Kursnummer: 
1
Att avtala om lokaler och garage

Hyreslagstiftningen har många fallgropar och styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen, till exempel genom att inte ha förhandlat fram bästa lokalhyra. Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras. Onödiga hyresförluster vad gäller lokaler kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling.

Seminariet tar också upp vad som gäller för parkeringsplatser eller garage.

Det är även viktigt att ta hand om lokalhyresgästerna och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller enligt hyresavtal.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter i föreningar med uthyrda lokaler, parkeringsplatser och garage.

Målsättning
Efter genomgånget seminarium har du kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger hyresavtal. Du känner ökad säkerhet och mer trygghet i kontakterna med föreningens lokalhyresgäster.

UR INNEHÅLLET

  • Uppsägningsregler
  • Hyresgästernas besittningsskydd
  • Överlåtelse av hyresrätten till annan hyresgäst
  • Ändrad verksamhet i lokalen
  • Andrahandsuthyrning
  • Hyresförhandling lokaler

Kurstid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
tisdag, 19 feb, 2019
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
tisdag, 05 mar, 2019
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 06 mar, 2019
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ