Föreningen som hyresvärd

Kursnummer: 
4
Om hyresbostäder, lokaler, p-platser och garage

Hyreslagstiftningen har många fallgropar och styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen, till exempel genom att inte ha förhandlat fram bästa lokalhyra. Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras. Onödiga hyresförluster vad gäller både lokaler och bostäder kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling. Kursen tar även upp vad som gäller för parkeringsplatser och garage.

Det är även viktigt att ta hand om hyresgästerna och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter i föreningar med uthyrda lokaler, bostäder, parkeringsplatser och garage.

Målsättning
Efter genomgången kurs har du kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger hyresavtal. Du känner ökad säkerhet och mer trygghet i kontakterna med föreningens hyresgäster.

Ur innehållet
• Uppsägningsregler
• Hur gör man en uppsägning för att kunna höja lokalhyran?
• Hyresgästernas besittningsskydd
• Överlåtelse av hyresrätten till annan hyresgäst
• Ändrad verksamhet i lokalen
• Andrahandsuthyrning

Kurstid
Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial
En påminnelse skickas till angivna e-postadresser ett par dagar före kurstillfället och där anges en länk där kursmaterialet finns att hämta. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal
Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2500
Medlemspris: 
0

Just nu går det inte att anmäla sig

Gävle:
torsdag, 31 aug, 2017
-
18:00.
Inställd
Stockholm:
måndag, 04 sep, 2017
-
18:00.
Genomförd
Uppsala:
onsdag, 06 sep, 2017
-
18:00.
Inställd
Eskilstuna:
torsdag, 07 sep, 2017
-
18:00.
Inställd
Göteborg:
tisdag, 12 sep, 2017
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 13 sep, 2017
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ