Fokus på värme och ventilation

Kursnummer: 
7
Bättre inomhusklimat till lägre driftskostnad och minskad klimatpåverkan

Värme- och ventilationsinstallationer i föreningens fastighet påverkar mycket i fastigheten. Temperaturer och invändigt klimat påverkas självklart av hur installationerna är utförda och löpande skötta. Med enkla medel kan föreningen märkbart påverka inomhusklimatet. Uppvärmningen är, efter lånekostnader, ofta föreningens enskilt största kostnadspost. Utan att ge avkall på komforten kan föreningen göra stora besparingar. Även större investeringar har ofta rimliga återbetalningstider.

Bostadssektorns andel av den totala energiförbrukningen i Sverige är hög. Med en genomtänkt åtgärdsplan kan energiförbrukningen minska och därmed på ett positivt sätt bidra till att minska miljöpåverkan.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och/eller andra som har ansvar för fastighetens installationer.

Målsättning

Deltagarna ska efter kursen ha en fördjupad förståelse för hur värmeanläggning och ventilationsanläggning fungerar och på olika sätt samspelar och kan justeras eller konverteras för högre komfort, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan. Kursen ger även tips om vad man som lekman kan göra själv respektive bör anlita professionell hjälp för.

UR INNEHÅLLET

•    Genomgång av olika typer av ventilationssystem, fällor och fel
•    Normkrav för ventilation och tips om hur man optimerar systemet
•    Fördjupad genomgång av olika typer av värmeinstallationer
•    Förslag på kontrollpunkter och åtgärdsförslag
•    Möjlighet att byta uppvärmningssystem
•    Minimera husets miljöpåverkan

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Göteborg:
onsdag, 19 sep, 2018
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
torsdag, 20 sep, 2018
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
onsdag, 26 sep, 2018
-
18:00.
Genomförd
Borlänge:
torsdag, 18 okt, 2018
-
18:00.
Inställd
Örebro:
tisdag, 23 okt, 2018
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ