Fastighetsägarens ansvar

Kursnummer: 
8
Vilket ansvar har föreningen som fastighetsägare och vilka lagar och regler styr?

På denna kurs berörs de viktigaste regelverken som gäller för en bostadsrättsförening ur ett fastighetsägarperspektiv. Många lagar styr bostadsrättsföreningen och det kan för många vara svårt att veta exakt vad som förväntas av bostadsrättsföreningen i egenskap av fastighetsägare. Kursen går även igenom lagar och förordningar ur ett boendeperspektiv.

Deltagarna får konkreta tips om hur styrelsen kan arbeta med frågorna.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och/eller den i föreningen som har ansvar för föreningens fastighet.

Målsättning

Att ge en grundläggande förståelse för de regelverk som gäller för en fastighetsägare.

Ur innehållet

• Förvaltning samt nya projekt
• Föreningens respektive medlemmens underhållsansvar
• Vad som ska beslutas på stämman
• Regelverken för nya och äldre hus
• Fastighetens olika delar

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2 500 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Göteborg:
onsdag, 28 feb, 2018
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ