Exploatering av nya bostadsytor

Kursnummer: 
4
Processen för nya bostadsupplåtelser och potentiella fallgropar ur juridiskt och tekniskt perspektiv

I många bostadsrättsföreningar finns det dolda tillgångar i form av råvindar och andra ”råa ytor” som  kanske inte utnyttjas till sin fulla potential.

Föreningen kan ha flera skäl till exploatering av nya bostadsytor. Styrelsen kan till exempel vilja sälja en råvind eller omklassificera en hyreslokal till en bostadsrätt för att finansiera en underhållsåtgärd. Eller kanske behöver nya bostadsytor upplåtas för att kunna bli en äkta bostadsrättsförening?

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Deltagarna ska efter genomgången kurs förstå att upplåtelser av nya bostadsrätter väcker ett stort  antal frågeställningar. Processen kräver noggranna förberedelser med bland annat framtagande av  underlag inför beslut på föreningsstämman. Här betonas också vikten av att anlita professionella konsulter för arbetenas utförande, ansvarsfördelning och avtalsskrivning.

UR INNEHÅLLET
• Planering och genomförande av processen
• Tekniska förutsättningar
• Stämmobeslut
• Anlitande av konsulter
• Stadgar
• Avtal

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
tisdag, 01 okt, 2019
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 16 okt, 2019
-
18:00.
Inställd
Göteborg:
torsdag, 17 okt, 2019
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ