Efter entreprenaden

Kursnummer: 
6
Vilka rättigheter och skyldigheter har föreningen?

Att driva ett stort renoverings-, ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt i en bostadsrättsförening ställer  stora krav på alla inblandade. I samspelet mellan föreningens styrelse, de boende och entreprenören ska flera olika viljor och intressen tillgodoses för att projektet ska bli så lyckat som möjligt.

När byggnadsarbetet närmar sig sitt slut upphör dock inte arbetet för styrelsen, men det byter karaktär. Entreprenaden behöver besiktigas och under garanti- och ansvarstiden måste styrelsen bevaka att  besiktningar utförs. Därtill att fel reklameras och att åtgärder följs upp.

Kursen handlar om de frågor som dyker upp när byggnadsarbetet är klart, vilka rättigheter  bostadsrättsföreningen har och hur styrelsen bevakar dessa.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Att ge deltagarna grundläggande kunskaper om entreprenadjuridik i enlighet med ABT 06 och vad som  gäller efter slutbesiktningen och under garantitiden.

UR INNEHÅLLET
• ABT 06
• Garantitider
• Olika besiktningsformer
• Vad är ett fel?
• Entreprenörens ansvar för fel
 

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Malmö:
måndag, 07 okt, 2019
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
tisdag, 08 okt, 2019
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
torsdag, 24 okt, 2019
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ