Effektiv skötsel av fastigheten

Kursnummer: 
7
Om fastighetsteknik och skötsel ur styrelsens perspektiv

Ett väl fungerande hus är basen för ett gott boende. På denna kurs lyfts några grundläggande och viktiga frågor om hur man förvaltar sin fastighet.  

Kursen innehåller bland annat en genomgång av hur fastighetens värmesystem och ventilationssystem fungerar och samverkar. Vi går igenom husets olika  delar och tekniska system, underhållsplanering samt även hur styrelsen skapar bra förfrågningsunderlag för upphandling av skötseltjänster.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och/eller den i föreningen som har ansvar för fastighetens teknik.

Målsättning

Att ge en grundläggande förståelse för husets olika tekniska funktioner och dess behov av tillsyn och skötsel. Kursen ger även en uppfattning om när professionell hjälp behövs och tips om hur styrelsen gör då.

UR INNEHÅLLET

• Planering av underhållet och vem som ska göra det
• Ventilation, problem och lösningar, obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
• Uppvärmningssystem och möjligheter att optimera värmen
• Branschdokument för tillsyn och skötsel
• Upphandling av förvaltningstjänster

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Gävle:
onsdag, 20 feb, 2019
-
18:00.
Inställd
Uppsala:
tisdag, 26 feb, 2019
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
torsdag, 21 mar, 2019
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 27 mar, 2019
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
torsdag, 28 mar, 2019
-
18:00.
Genomförd
Linköping:
tisdag, 02 apr, 2019
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ