Därför behöver föreningen ändra stadgarna

Kursnummer: 
2
Ändrad lag om ekonomiska föreningar

Det är nu hög tid att ändra föreningens stadgar om det inte redan gjorts. Riksdagen fattade under våren 2016 beslut om att anta förändringar i lagen om ekonomiska föreningar. I vissa delar berörs även bostadsrättsföreningar som till exempel när det gäller kallelsetid till ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma, möjlighet att kalla och informera via e-post och behörighet och befogenhet för styrelse respektive föreningsstämma. Under seminariet tas de förändringar upp som gäller bostadsrättsföreningarna.

Om det i föreningens stadgar finns bestämmelser som strider mot den nya lagen ska stadgarna ändras. De äldre bestämmelserna blev visserligen ogiltiga i och med ikraftträdandet av de nya lagändringarna men de ska även rensas ut ur stadgarna. Det är också viktigt att ändringarna blir kända för alla i föreningen. Därför behöver föreningen lägga fram förslag till ändrade stadgar så snart som möjligt.

Målgrupp

Styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet ha fått en ökad förståelse för bostadsrättsföreningens stadgar och varför de måste ändras.

UR INNEHÅLLET

  • Stadgarnas betydelse
  • Lagen om ekonomiska föreningar
  • Ändringarna i lagen och vad det betyder
  • Vad händer om föreningen inte ändrar stadgarna?
  • Så ändras stadgarna

Seminarietid

Kl 18.00–19.30. 

Seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut vid seminariet.

Lokal

Meddelas i seminariepåminnelsen några dagar före seminariet.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
måndag, 10 sep, 2018
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
måndag, 22 okt, 2018
-
18:00.
Inställd
Malmö:
tisdag, 23 okt, 2018
-
18:00.
Inställd

URL path options

Publiceringsalternativ