Bygga om och beställa byggnadsarbeten

Kursnummer: 
6
Förberedelser inför byggprojekt

Förr eller senare måste bostadsrättsföreningen handla upp en byggentreprenad. Det kan röra sig om att bygga om lokaler, källare eller vindar. Många åtgärder som att underhålla, byta ut tak, fönster eller fasader hittar man i föreningens underhållsplan. Byggentreprenader handlar ofta stora belopp och det kan vara svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand. 

För entreprenader finns dessutom en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas. Här kommer vi att belysa viktiga saker att tänka på inför upphandlingen, under entreprenadtiden och efter att entreprenaden har avslutats. Därtill olika former av avtal, besiktningar med mera.

Med kunskap om hur entreprenadjuridiken fungerar kan dyrbara misstag undvikas. Viktigt är att i ett tidigt skede avväga vad man ska göra själva i styrelsen respektive ta extern hjälp för.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och den i föreningen som ansvarar för upphandling av stora och små byggentreprenader.

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet förstå hur grunderna för entreprenadjuridiken fungerar, vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden samt värdet av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

UR INNEHÅLLET

  • Planering och genomförande av byggprojekt
  • De olika entreprenadformerna
  • Allmänna bestämmelser för total- och utförandeentreprenad
  • Olika former av besiktningar
  • Garantitider och ansvar efter garantitiden

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Uppsala:
torsdag, 18 okt, 2018
-
18:00.
Genomförd
Stockholm:
måndag, 22 okt, 2018
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ