Brandskydd i bostadsrättsföreningen

Kursnummer: 
9
Om ledamöters roll och ansvar

Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Då gäller det allt från vilket ansvar som ordföranden har, till hur uppställning av barnvagnar i allmänna utrymmen får se ut och problem med boenden som inte respekterar uppsatta regler.

Kursen fångar in allt som styrelsen behöver veta vad gäller brandskydd, vilken lagstiftning som gäller på området och de vanligt förekommande brandriskerna. Utbildningen går också igenom det systematiska brandskyddsarbetet samt de vanligaste kontrollåtgärderna som styrelsen bör ha koll på.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Styrelsen ska veta vad de är ansvariga för när det gäller brandskydd.

Ur innehållet
• Vad har styrelsen för ansvar?
• Föreningens brandskyddsarbete
• Ansvar och organisation
• Riskhantering
• Regler och beslut
• Brandskyddsdokumentation

Kurstid
Kl 18.00-21.00 inklusive paus.

Kursmaterial
En påminnelse skickas till angivna e-postadresser ett par dagar före kurstillfället och där anges en länk där kursmaterialet finns att hämta. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal
Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2500
Medlemspris: 
0

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
tisdag, 25 apr, 2017
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
onsdag, 10 maj, 2017
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
torsdag, 11 maj, 2017
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ