Bostadsrättsföreningens egenkontroll

Kursnummer: 
3
Skapa rutiner för att ha kontroll

Det finns många frågor som en bostadsrättsförening måste bevaka. Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan bidra till att hålla kostnaderna nere och ge en bättre framförhållning när det gäller till exempel stambyte eller ombyggnad av ventilationssystem. Det är viktigt att säkerställa att kunskapen stannar i föreningen.

Bostadsrättsföreningen ska också enligt miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor, som främst avser brand, ha en fungerande egenkontroll. Ett vanligt sätt att lösa egenkontrollen är att skapa checklistor och bygga upp ett dokumentationssystem. En väl fungerande dokumentation är ett bra stöd om miljöförvaltningen kontrollerar föreningens egenkontroll.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter eller den i föreningen som ansvarar för fastighetsförvaltningen, brandfrågor och liknande.

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet förstå vad ett egenkontrollsystem bör innehålla och hur det kan byggas upp.

UR INNEHÅLLET

  • Inom vilka områden finns krav på egenkontroll
  • Hur kan egenkontrollen – rutiner, checklistor – läggas upp?
  • Vilka hjälpmedel – checklistor, dataprogram – kan föreningen ha nytta av?

Seminarietid

Kl 18.00–19.30. 

Seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det delas inte ut vid seminariet.

Lokal

Meddelas i seminariepåminnelsen några dagar före seminariet.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ