BOSTADSRÄTTENS DAG: Ny i bostadsrättsföreningens styrelse

Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde. Under kursen behandlas grunderna och själva syftet med föreningens verksamhet. Det inkluderar stadgarnas viktiga roll och hur man genomför ändring av dem, hur likabehandlingsprincipen tillämpas i föreningens vardag samt föreningsstämmans, styrelsens och revisorernas roller.

Kursen tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av både själva huset och medlemmarnas ansvar för lägenheterna.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar.

Ur innehållet
• Vad är bostadsrätt?
• Årsmötet
• Styrelsearbetet
• Underhållsansvaret

Pris: 
0
Medlemspris: 
0

Anmälan

Stockholm:
lördag, 14 okt, 2017
-
14:30.
Stängd
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ