BOSTADSRÄTTENS DAG: Hur förbättrar man bostadsrättsföreningens ekonomi?

Hur optimerar föreningen sin ekonomi?

Under kursen behandlas vad föreningen kan göra för att öka sina intäkter utan att behöva höja årsavgiften och vad föreningen kan göra för att minska sina utgifter. Dessutom får deltagarna en genomgång av de skatter som gäller i bostadsrättsföreningar.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan redovisningsmässigt resultat och faktiskt resultat i föreningens bokslut. På denna kurs lär deltagarna sig hur de ska tolka siffrorna i årsredovisningen. Deltagarna får förståelse för bokslutsdispositioner. Kursen tar upp avskrivningsregler och hur
årsredovisningen upprättas enligt regelverken K2 och K3 och vad det innebär för föreningens ekonomi.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter, kassörer och revisorer.

Målsättning
Deltagaren lär sig hur föreningens ekonomi är uppbyggd och fungerar för att känna större säkerhet i ekonomiska frågor.

Ur innehållet
• Viktiga nyckeltal
• Soliditet och likviditet
• Vad innebär det att föreningen visar röda siffror på sista raden?
• Avgifter, lån och insatshöjning
• Vilka regler styr avskrivningar och avsättning till fonder?
• Placeringsinriktning

Pris: 
0
Medlemspris: 
0

Anmälan

Stockholm:
lördag, 14 okt, 2017
-
12:00.
Stängd
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ