BOSTADSRÄTTENS DAG: Fastighetsägarens ansvar

Genomgång av de olika regelverk som beskriver fastighetsägares ansvar

På denna kurs berörs de viktigaste regelverken som gäller för en bostadsrättsförening ur ett fastighetsägareperspektiv. Många lagar styr bostadsrättsföreningen och det kan för många vara svårt att veta vad som exakt förväntas av bostadsrättsföreningen i egenskap av fastighetsägare.

Kursen går även genom lagar och förordningar ur ett boendeperspektiv. Deltagarna får konkreta tips om hur styrelsen kan arbeta med frågorna

Målgrupp
Styrelseledamöter och andra som har ansvar för föreningens fastighet och dialogen med medlemmar.

Målsättning
Att ge en grundläggande förståelse för de regelverk som gäller för en fastighetsägare.

Ur innehållet
• Förvaltning samt nya projekt
• Föreningens respektive medlemmens underhållsansvar
• Vad som ska beslutas på stämman
• Regelverken för nya och äldre hus
• Fastighetens olika delar

Pris: 
0
Medlemspris: 
0

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ