BOSTADSRÄTTENS DAG: Bostadsrätternas mall för underhållsplan

Långsiktig planering i fastigheten

Bostadsrätterna har tagit fram ett verktyg som hjälper bostadsrättsföreningar att själva arbeta med sin underhållsplanering. För en bostadsrättsförening som är mån om sin fastighet är underhållsplanen ett mycket viktigt dokument.

Förutom att underhållsplanen hjälper bostadsrättsföreningen att planera och strukturera förvaltningen så sparar den pengar. Under kursen diskuteras olika sätt att arbeta med underhållsplaneringen, hur föreningen använder verktyget, vad som viktigt att tänka på, vad föreningen kan göra själv och när det är dags att koppla in extern kompetens. En underhållsplan förenklar dessutom föreningens möjligheter
att planera sin ekonomi.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och andra som har ansvar för fastighetens underhåll.

Målsättning
Deltagarna ska efter seminariet förstå grunden för Bostadsrätternas mall för underhållsplan och hur en sådan skapas.

Ur innehållet
• Vad är en underhållsplan?
• Därför behövs underhållsplanen
• Vilka föreningar kan använda Bostadsrätternas mall?
• Så fungerar mallen
• Så kopplas budgeten till planen

Pris: 
0
Medlemspris: 
0

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
lördag, 14 okt, 2017
-
14:30.
Stängd

URL path options

Publiceringsalternativ