BOSTADSRÄTTENS DAG: Att arbeta i styrelsen

Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Roll, uppgifter och ansvar för dig som kanske inte varit med så länge.

Pris: 
0
Medlemspris: 
0

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ