Bättre ekonomi (nyinsatt!)

Kursnummer: 
9
Hur optimerar föreningen sin ekonomi?

Under kursen behandlas vad föreningen kan göra för att öka sina intäkter utan att behöva höja årsavgiften och vad föreningen kan göra för att minska sina utgifter. Dessutom får deltagarna en genomgång av de skatter som gäller i bostadsrättsföreningar.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan redovisningsmässigt resultat och faktiskt resultat i  föreningens bokslut. På denna kurs lär deltagarna sig hur de ska tolka siffrorna i årsredovisningen. Deltagarna får förståelse för bokslutsdispositioner. Kursen tar upp avskrivningsregler och hur
årsredovisningen upprättas enligt regelverken K2 och K3 och vad det innebär för föreningens ekonomi.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter, kassörer och revisorer.

Målsättning
Deltagaren lär sig hur föreningens ekonomi är uppbyggd och fungerar
och känna större säkerhet i ekonomiska frågor.

Ur innehållet
• Viktiga nyckeltal
• Soliditet och likviditet
• Vad innebär det att föreningen visar röda siffror på sista raden?
• Avgifter, lån och insatshöjning
• Vilka regler styr avskrivningar och avsättning till fonder?
• Placeringsinriktning

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2 500 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Karlstad:
onsdag, 21 feb, 2018
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ