Att bo i bostadsrätt

Kursnummer: 
8
Kursen för dig som bor i en förening men som inte sitter i styrelsen

Att bo i en bostadsrättsförening innebär en hel del som du kanske inte har tänkt dig eller helt enkelt inte har en aning om. Det är nog inte många som känner sig som fastighetsägare men det är du faktiskt, ni äger ju bostadsrättsföreningen tillsammans. Boendeformen bygger på en såväl kollektiv som  demokratisk tanke, alltså att de boende delar på ansvaret för föreningens hus och förvaltning. På  årsstämman väljer ni några av grannarna som under ett verksamhetsår bär det formella ansvaret för föreningen.

Välkommen att gå denna kurs om du är intresserad av din investering i bostadsrätt!

Målgrupp
Boende i bostadsrättsförening som inte är styrelseledamot, suppleant
eller revisor.

Målsättning
Efter genomgången kurs har du kunskaper om och förståelse för de regler som gäller boendet i föreningen. Deltagarna känner ökad säkerhet och trygghet i kontakterna med föreningens styrelse och sina grannar.

UR INNEHÅLLET
• Vad du bor i egentligen, det vill säga vad bostadsrätt är
• Rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare
• Rättigheter och skyldigheter som styrelsen har
• Underhållsansvar
• Årsstämman
 

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Stockholm:
onsdag, 20 nov, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ