Ansvar för brandskydd och olyckor

Kursnummer: 
2
Hur långtgående är styrelsens ansvar?

Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har, likaså vilket ansvar den har för skydd mot olyckor. Det gäller allt från ansvarsfrågan till uppställning av barnvagnar i allmänna utrymmen och problem med boende som inte respekterar uppsatta regler. Det handlar också om styrelsens ansvar att förebygga olyckor genom att besiktiga lekplatser, träd, ha koll på istappar, skottade och sandade gångar och mycket annat. Vi kommer även in på den speciella roll som ordföranden har.

Seminariet fångar in det som styrelsen behöver veta vad gäller brandskydd och att förebygga olyckor. Vi diskuterar de olika regelverken och deltagarna får konkreta tips på hur styrelsen kan arbeta med frågorna.

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Styrelsen ska veta vad de är ansvariga för när det gäller brandskydd och skydd mot olyckor.

UR INNEHÅLLET

  • Vad är styrelsens ansvar?
  • Regler för nya och gamla hus
  • Var finns riskerna?
  • Förebyggande arbete, checklistor

Kurstid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Stockholm:
måndag, 29 apr, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ