Ändring i bostadsrättslagen (inställt i avvaktan på lagförslag från regeringen)

Kursnummer: 
3
Så påverkas bostadsrättsföreningen

Nya regler för bostadsrätter föreslås i utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden” som presenterades under våren 2017 och som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Utredningens syfte har varit att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, vilket kommer att beröra bostadsrättsföreningens vardag. Bland annat föreslås att bostadsrättshavaren, inte som i dag föreningen, framöver ska ha bevisbördan för att visa att en ombyggnation inte skadar föreningen. Bostadsrättsföreningar ska också redovisa sin ekonomi tydligare med nyckeltal om exempelvis årsavgifter, vilket underhåll som gjorts och vad som planeras. Under seminariet går vi igenom utredningens förslag.

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Att ge en grundläggande översikt över utredningens förslag i de fall de rör bostadsrättsföreningar, både för bostadsrättshavaren och för föreningen

Ur innehållet

• Ändrad bevisbörda när en bostadsrätt byggs om
• Tydligare årsredovisning med nyckeltal
• Obligatorisk komponentavskrivning
• Vilka ingrepp som kommer att kräva styrelsens tillstånd

Seminarietid

Kl 18.00–19.30.

Seminariematerial

På seminarierna ingår inget kursmaterial.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2 500 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
torsdag, 07 jun, 2018
-
18:00.
Stängd
Malmö:
måndag, 11 jun, 2018
-
18:00.
Stängd
Göteborg:
tisdag, 12 jun, 2018
-
18:00.
Stängd

URL path options

Publiceringsalternativ