Andrahandsuthyrning - att tänka på!

Kursnummer: 
3
Om andrahandsuthyrning i teori och praktik

År 2014 ändrades reglerna kring andrahandsuthyrning vilket innebar ökade möjligheter för bostadsrättshavare att få hyra ut sin bostad. Reglerna för andrahandsuthyrning uppfattas inte sällan som svåröverskådliga, varför det ofta är svårt för styrelsen att veta hur den bör agera. 

Seminariet omfattar en genomgång av relevanta lagbestämmelser och praxis från Hyresnämnderna i syfte att klargöra styrelsens praktiska handläggning av ansökningar om andrahandsuthyrning.

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Styrelsen ska veta när ett tillstånd för andrahandsuthyrning bör beviljas och hur styrelsen bäst bör agera vid olovliga andrahandsuthyrningar.

UR INNEHÅLLET

  • Bestämmelser för andrahandsuthyrning
  • När är det fråga om en andrahandsuthyrning?
  • Skäl att bevilja andrahandsuthyrning
  • Hur ska styrelsen agera vid en olovlig andrahandsuthyrning?

Kurstid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Göteborg:
onsdag, 03 apr, 2019
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
torsdag, 04 apr, 2019
-
18:00.
Genomförd
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ