Alternativa energikällor

Kursnummer: 
4
Om solceller och några alternativ till fjärrvärme

Historiskt har det varit självklart att köpa all el till fastigheten, men detta håller på att förändras. Sedan den 1 augusti 2018 krävs inte längre bygglov för att installera solceller och det finns möjligheter att få ekonomiskt bidrag vid installation. Samtidigt har tekniken blivit billigare. Det är nu möjligt att producera el för eget bruk och sälja eventuellt överskott.

Flertalet fastigheter värms i dag med fjärrvärme, men möjligheter finns att delvis eller ibland helt ersätta fjärrvärme med andra lösningar såsom bergvärme, värmepumpar och solfångare.

Seminariet handlar om hur solceller och några alternativa värmekällor fungerar, samt de frågor som föreningen då ställs inför. Diskussionen kommer exempelvis att handla om vilka möjligheter som finns att minska mängden köpt energi och i stället producera på egen hand. Hur utvärderar föreningen vad som kan vara genomförbart i den egna fastigheten och hur går man tillväga? Vad kan föreningen göra själv utan att ta hjälp? Vilka erfarenheter har andra bostadsrättsföreningar?

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Efter genomgånget seminarium har du grundläggande kunskaper om hur solceller, solfångare och bergvärme fungerar och vad styrelsen bör tänka på inför en eventuell installation.

UR INNEHÅLLET

  • Genomgång av hur olika tekniska energilösningar fungerar
  • Vilka möjligheter och problem finns?
  • Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut?
  • När behövs stämmobeslut?

Kurstid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ