7. Vattenskador och försäkringar

Kan styrelsen förebygga skador?
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
av

Vattenskador drabbar varje år nästan var femte bostadsrättsförening. Det innebär stora problem och höga kostnader för föreningen och medlemmarna. I genomsnitt kostar vattenskadan minst 100 000 kronor.

Styrelsen och medlemmarna kan dock förebygga och se till att minimera riskerna. Kursen redovisar vattenskadornas orsaker och vem som bär ansvaret för de många gånger stora reparationskostnaderna.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till för att på bästa sätt kunna förebygga vattenskador.

Ur innehållet
• Ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar
• Ansvaret för underhåll av våtutrymmen
• Vems försäkring gäller vid olika skadeorsaker?
• Vem ska betala självrisk och åldersavdrag?
• Vilken betydelse har bostadsrättstillägget?
• Vad innebär åldersavdrag?

Kurstid
Kl 18.00-21.00 inklusive paus.

Kursmaterial
En påminnelse skickas till angivna e-postadresser ett par dagar före kurstillfället och där anges en länk där kursmaterialet finns att hämta. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal
Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2 500 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0

Kursutbud

Ort Startdatum Platser kvar
Uppsala tisdag, februari 7, 2017 - 18:00 Inställd
Stockholm torsdag, mars 9, 2017 - 18:00 Genomförd
Malmö måndag, mars 13, 2017 - 18:00 Genomförd
Göteborg tisdag, mars 14, 2017 - 18:00 Inställd
Karlstad onsdag, mars 22, 2017 - 18:00 Genomförd

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ