5. Effektiv skötsel av fastigheten

Om fastighetsteknik och skötsel ur styrelsens perspektiv
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
 • Du behöver logga in som boende eller styrelse i medlemsförening.

  Logga in
av

Ett väl fungerande hus är basen för ett gott boende. På denna kurs lyfts några av de viktigaste frågorna för en god innemiljö, de som nästan alltid diskuteras, det vill säga uppvärmningen och  ventilationen av huset.

Kursen innehåller även en genomgång av husets övriga delar och tekniska system, underhållsplanering samt även hur styrelsen skapar bra förfrågningsunderlag för upphandling av skötseltjänster.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och andra som har ansvar för fastighetens teknik.

Målsättning
Att ge en grundläggande insikt om husets olika tekniska funktioner och därtill hörande behov av tillsyn och skötsel. Kursen ger även en insikt om när professionell hjälp behövs och tips om hur styrelsen då gör.

Ur innehållet
• Organisation för och planering av underhållet
• Ventilation, problem och lösningar, OVK
• Uppvärmningssystem och möjligheter att optimera värmen
• Branschdokument för tillsyn och skötsel
• Upphandling av förvaltningstjänster
• Minimera husets och föreningens miljöpåverkan

Kurstid
Kl 18.00-21.00 inklusive paus.

Kursmaterial
En påminnelse skickas till angivna e-postadresser ett par dagar före kurstillfället och där anges en länk där kursmaterialet finns att hämta. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal
Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
2 500 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0

Kursutbud

Ort Startdatum Platser kvar
Malmö tisdag, mars 7, 2017 - 18:00 Genomförd
Göteborg onsdag, mars 8, 2017 - 18:00 Inställd
Stockholm tisdag, mars 21, 2017 - 18:00 Genomförd
Karlstad onsdag, april 5, 2017 - 18:00 Genomförd
Norrköping tisdag, april 18, 2017 - 18:00 Inställd

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ