Ny version av mönsterstadgarna

Medlemsföreningar kan använda sig av den stadgemall som Bostadsrätterna tagit fram. Denna nya version av mönsterstadgarna innehåller flera ändringar.

Några ändringar är större än andra. Den främsta nyheten rör elektronisk kallelse till föreningsstämman.

Lagen om ekonomiska föreningar gör det möjligt att kalla elektroniskt till en föreningsstämma och i mönsterstadgarna finns numera en beskrivning av detta förfarande.

En annan nyhet rör fönster och ytterdörrar, bland annat att bostadsrättshavaren ansvarar för reparationer av dessa om skador uppstått på grund av åverkan.

Därutöver har mallen för dagordningen på en ordinarie föreningsstämma ändrats, vilket handlar om i vilken ordning de olika punkterna behandlas. Slutligen finns en ändring om att styrelsen utser ordförande och andra funktionärer om stämman inte beslutat annorlunda.

Vissa redaktionella ändringar har också gjorts. På webbsidan med mönsterstadgarna finns en detaljerad beskrivning av ändringarna.

Ladda ner Bostadsrätternas mönsterstadgar (kräver inloggning)